Saturday, December 31, 2011

#022 Savaitės mintis Paramahamsa-Thakura, Kodėl Krišna nežino visko? (Liepos 07, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Liepos 07, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:Paramahamsa-Thakura
atsiųsta Velingtono, Naujoji Zelandija


Žmogus netampa viso pasaulio dvasiniu mokytoju rinkimų ar paskyrimo dėka. Taip pat tokiu dvasiniu mokytoju neįmanoma tapti protinių išvedžiojimų ar savireklamos dėka. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura aiškina, kad žmogus negali tapti viso pasaulio dvasiniu mokytoju (džagad-guru), jei jis nėra, bepriežastinės Krišnos malonės dėka, tiesiogiai įgalintas tokiu būti. Tikras dvasinis mokytojas skleidžia Krišnos sąmonės mokslą visam pasauliui, kad puolusios sielos galėų išsigelbėti iš degančio materialaus pasaulio gaisro. Tokiu būdu, Krišnos sąmonės judėjimas tampa vis labiau ir labiau žinomas šioje planetoje. Šrila Prabhupada aiškina, jog tikras ačarja, viso pasaulio dvasinis mokytojas, kuris skleidžia Krišnos vardą ir šlovę visur, turi būti laikomas Krišnos malonės inkarnacija, ir kadangi jis laikomas labiausiai pažengusiu atsidavusiu, jį reikia vadinti paramahamsa-thakuru. (Thakura - tai garbės titulas, suteikiamas paramahamsai, aukščiausio lygio atsidavusiui).

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Kodėl Krišna nežino visko?

Aš nebesuprantu, Dievas (Krišna) turėtų būti visagalis. Kodėl tada Jis visko nežino? Pavyzdžiui, kai paklausiu Jo, kokios yra 10 geriausių medicinos mokyklų, negaunu jokio atsakymo.Henry 

Atsakymas:  Pradėjai ne iš tos pusės

  
Kodėl manai, kad Dievas yra įsipareigojęs tau tarnauti, suteikdamas atsakymus į tavo klausimus? Pradėjai ne iš tos pusės. Tai tu turėtum tarnauti Dievui, o ne tikėtis tarnystės iš Jo.

Argi nematai kaip Jis suteikia visus gyvenimo būtinumus? Jis duoda tau visko, kad galėtum palaikyti savo gyvenimą: orą, šviesą, drabužius, maistą, vandenį ir t.t. Vietoj to, kad įvertintum tai, ką Jis tau duoda, ir bandytum tarnauti Jam, tu kaltini Jį, kad neatsako į tavo klausimą, kurios medicinos mokyklos yra geriausios?

Pasistenk suprasti, kad sąvoka "Dievas" reiškia, kad Jis turi būti visažinis, nes be šios sąvybės, pats žodis "Dievas" praranda prasmę. Ir kas yra "Dievas"? Tai paaiškina Jis pats Bhagavad-Gitoje. Jis atsiskleidžia esąs Krišna. Taip pat Jis parodo, jog žino viską. Bet tai, kad žino viską, dar nereišia, kad Jis privalo atsakyti į tavo klausimus tau paliepus. Negalvok, kad Jis tavo įsakymų vykdytojas, kad tu gali duoti Jam bet kokius pageidavimus, ir Krišna bus įpareigotas juos įvykdyti. Nesistenk Dievo padaryti savo tarnu. Jei nori suvokti aukščiausią tiesą, atsikratyk tokio mentaliteto būti valdovu ir nurodinėti Krišnai. Vietoj to, turėtum užsiimti tarnystę Jam. Jei paprasčiausiai pastatysi save į nuolankaus Dievo tarno padėtį, nekeldamas jokių reikalavimų ar pageidavimų Jam, pilnai atiduodamas save Jam kaip Jo nuosavybę, tada gausi tobulą suvokimą apie Dievą, ir viskas bus atskleista tau. Ar nori tai padaryti? Ar nori ir toliau prašyti Dievo, kad tarnautų tau? Tai tavo pasirinkimas.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

Tuesday, December 27, 2011

#021 Savaitės mintis Ieškant Rojaus Viduje; įrodymas, kad Dievas egzistuoja? (Liepos 01, 2009)‏

       
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Liepos 01, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:Ieškant Rojaus Viduje
atsiųsta iš Nadi, Fidžio

   
   

Ieškodami rojaus, tūkstančiai turistų iš viso pasaulio reguliariai užplūsta Fidžį, norėdami pasidžiaugti Jo naturalia gamta. Ironiška, bet tuo pat metu, daugelis gyvenančių čia, nebegali apsikęsti ir ieško būdų kaip emigruoti svetur. Nors kartais šis materialus pasaulis yra labai gražus, tas grožis niekada nebūna tobulas. Jis visada suteptas kančia ir liūdesiu. Todėl tie, kurie yra išties išmintingi, neieško laimės materialiame pasaulyje. Vietoj to, kad bandytų mėgautis rojumi šitame pasaulyje, jie atranda tikrą rojų viduje, atgaivindami savo snaudžiančią Krišnos sąmonę. Tai tikras rojus, nes jo niekada nesugadina kančia ir liūdesys. Tai tyros, neatskiestos palaimos karalystė.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: įrodymas, kad Dievas egzistuoja?
   

Ar galit įrodyti, kad Dievas egzistuoja?Aashish 

   
Atsakymas:  Visatos mąsto elektrinė
    

Kaip ir elektra, kuri suteikia energijos lemputėms jūsų namuose, įrodo, kad egzituoja elektrinė, taip ir energija, kuri judina visą šią visatą, įrodo, kad egzistuoja ir visatos mąsto elektrinė.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

#132 Bebaimiškai žvelgiant į kiekvieną ateinančią minutę; Kodėl Kali juga progresuoja?

     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Rugsėjo 16, 2011

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:   Bebaimiškai žvelgiant į kiekvieną ateinančią minutę
Atsiųsta iš Sofijos, Bulgarija

   
   

Krišnos sąmonė tokia nektariška, kad galime bebaimiškai laukti kiekvienos savo gyvenimo minutės ir dienos, nes kiekviena diena ir minutė yra pati nuostabiausia galimybė susijliesti su be galo saldžiu ir maloningu Viešpačiu Šri Krišna, Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
    Paskaitų-Kelionių grafikas 2011
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kodėl Kali juga progresuoja?
   

Jeigu Viešpats Čaitanya išpranašavo, kad šventi Dievo vardai pasklis po kiekvieną kaimą bei miestą visame pasaulyje, kodėl Kali juga (ginčų ir apsimetinėjimų) vis blogina ir blogina situaciją?

De Pa 

   
Atsakymas:  Kali juga gali būti sustabdyta
    

Kadangi Viešpaties Čaitanyos bei dinamiško Jo Malonės A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupados pamosklavimo dėka, šventi Krišnos vardai pasklido po visą pasaulį, Kali juga toli gražu nėra tokia bloga, kokia priešingu atveju galėtų būti. Tad jeigu pavyks paskatinti visus kartoti Hare Krišna, Kali jugos poveikis išnyks ir kiekvienas paskęs transcendentinės meilės Dievui palaimos vandenyne.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Copyright 2005-2011 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Birželio 11, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:Laimint karą prieš mają
atsiųsta iš Sidnėjaus, Australijos

   
   

Kadangi dabartiniame savo būvyje esame majos, iliuzinės energijos, belaisviai, priimti Krišnos sąmonę reiškia paskelbti nepriklausomybės karą majai. Kad laimėti šį karą, reikia būti labai ryžtingam, nes Maja, kuri laikė mus suspaudusi savo gniaužtuose tūkstančius ir milijonus gyvenimų, nesiruošia taip lengvai mūsų paleisti. Todėl, kad sėkmingai laimėti šį karą, reikia priimti pagalbą iš visų įmanomų šaltinių. O jų yra daug: dvasinis mokytojas, Viešpaties atsidavę, šventraščiai, šventi vardai, šventos piligrimystės vietos, Krišnos prasadam, dievybių garbinimas, ir t.t. Jeigu pilnai pasinaudosime šiais privalumais su kantrybe, ryžtu ir entuziasmu, tada galime būti tikri, kad laimėsime karą ir atgausime savo pilną laisvę transcendentiniame danguje.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kaip patenkinti guru?
   

Skaitydamas šias mintis suprantu, kad jūs esate nesavanaudiškas Krišnos atstovas. Žinau, kad nėra teisinga spręsti apie atsidavusius savo puolusio intelekto pagalba. Tuo labiau neturiu jokio sugebėjimo suprasti jūsų nesavanaudiškos tarnystės visuomenei. Taip pat nesugebu nustatyti atsidavusio galimybių. Prašau leiskite man suprasti kaip galiu patenkinti atsidavusį, o ypač guru, kurį suprantu kaip išorinį Krišnos atstovą. Prašau padėkite man suprasti tai, ir taip pat atleiskite už mano kvailumą.

Su pagarba

SG 

   
Atsakymas:  Pašvęsk savo gyvenimą pilnai Jo misijai
    

Jeigu nori patenkinti mane geriausiu įmanomu būdu, turėtum pilnai pašvęsti savo gyvenimą padėti man vykdant misiją, kurią man paskyrė Šrila Prabhupada - tai yra išgelbėti puolusias šio pasaulio sielas iš besikartojančių gimimų ir mirčių.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Vasario 01, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:Tam, kad išsklaidyti abejones
atsiųsta iš Bhaktivedanta Ashramo, Ostinas, Teksasas JAV

   
   

Tas, kuris abejoja Šri Krišnos autoritetu, negali suvokti savęs. Todėl, kad būtų panaikintos abejonės, žmogui patariama studijuoti Bhagavad-Gitą vadovaujant dvasiniam mokytojui, paklusniai klausinėti jo ir tarnauti jam. Tikras dvasinis mokytojas tyrai atstovauja praeities ačarjoms, esantiems mokinių sekoje nuo neatmenamų laikų. Jis nenuklysta nuo pamokymų, kuriuos davė Viešpats Krišna saulės dievui prieš milijonus metų. Bona fide dvasinio mokytojo vadovaujamas, žmogus turėtų sekti Bhagavad-Gitos keliu, ir vengti komentarų tų, kurie iškraipo Krišnos žodžius tam, kad patenkintų savo užgaidas. Atsidavusio vienintelis tikslas yra tarnauti Viešpaties užgaidoms. Nėra jokių abejonių, kad Krišna yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, ir kad Jo žaidimai yra visiškai transcendentalūs. Bet kuris, kas tai suprato, yra jau išsivadavęs, net jei jis dar tik pradeda studijuoti Bhagavad-Gitą.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Ar tuštuma yra aukščiausia tiesa?
   

Kodėl Budistai teigia, kad Dievas (Krišna) iš tiesų neegzistuoja? Jie sako, kad egzistuoja tik tuštuma, o daugiau nieko nėra. Ar tuštuma yra aukščiausia tiesa?

Mario 

   
Atsakymas:  Jei tai būtų tiesa, tada tu nebūtum klausęs
    

Jei tuštuma būtų aukščiausia tiesa, tu neegzistuotum ir neklaustum apie tuštumą, taip pat ir aš neegzistuočiau, kad atsakyti į tavo klausimus. Jeigu viskas būtų tuštuma, kaip tada Budistai galėtų sakyti, kad viskas yra tuštuma? Tokiu atveju nebūtų jokių Budistų ir nebūtų kam sakyti, kad viskas yra tuštuma. Todėl jų tvirtinimas yra įrodymas, kad jų filosofija yra absurdiška ir neteisinga. Tuštuma negali daryti teiginių. Priežastis, dėl kurios žmonės šiame pasaulyje dažnai neigia Dievo buvimą naudodami įvairias folosofijas, tokias kaip Budizmo tuštumos filosofija, yra ta, kad visi mes atėjome į šį pasaulį dėl pavydo Dievui ir Jo aukštesniai padėčiai. Todėl yra naturalu, kad žmonės šiame pasaulyje dažnai neigs Dievo arba Krišnos egzistavimą.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp