Tuesday, January 31, 2012

#137 Nekąsk į ranką, kuri tave maitina; Kada tampama mokiniu?

       
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Spalio 01, 2011

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:   Nekąsk į ranką, kuri tave maitina
Atsiųsta iš Tartu, Estija

   
   

Jeigu kasi į ranką, kuri tave maitina, negalėsi nuryti maisto, kurį ji taip geranoriškai skiria tau. Panašiai jeigu būsi nepagarbus dvasiniam mokytojui, kuris maloningai stengiasi išgelbėti tave iš gimimo ir mirčių ciklo, liksi įsipainiojęs karma čakroje, gimimo ir mirties rate. Dėl to Viešpats Šri Krišna pataria mums kaip reikia kreiptis į dvasinį mokytoją:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinah

"Pabandyk sužinoti tiesą kreipdamasis į dvasinį mokytoją. Nuolankiai klausk jo ir pasitarnauk. Save suvokusios sielos gali perteikti žinojimą, kadangi jos matė tiesą." --Bhagavad-gita 4.34

Jeigu mums bent kiek rūpi išsilaisvinimas iš šios materialios egzistencijos, tai būtų labai pravartu jeigu sektume šiuo Viešpaties nurodymu.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
    Paskaitų-Kelionių grafikas 2012
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kada tampama mokiniu?
   

Jeigu žmogus priima ką nors kaip savo dvasinį mokytoją ir nusprendžia visa širdimi jam tarnauti ir sekti jo nurodymais, ar nuo to laiko jis tampa jo dvasiniu mokytoju? Ar visgi tik po ugnies aukojimo iniciacijos ceremonijos žmogus laikytinas mokiniu?

Gytika 

   
Atsakymas:  Kai atsiduodama Šri Guru
    

Tikroji reikšmė buvimo mokiniu yra pilnai atsiduoti dvasinio mokytojo nurodymams ir pamokymams. Kai tik žmogus tai padaro, jis jau prilygsta įšventintąjam. Bet nepaisant to, iniciacijos ceremonija reikalinga, kad įforminti guru/mokinio sanktykius. Ši ceremonija įtvirtina kontraktą. Lygiai kaip mano gyvenime, vieną lemtingą ir šlovingą rytą Ostine, Teksase, 1971 metais, priimiau Šrila Prabhupada į savo širdį kaip amžiną dvasinį mokytoją, bet nepaisant to, vistiek turėjau laukti keletą mėnesių, kol jis mane formaliai įšventino sukartodamas ant mano karolių ir suteikdamas dvasinį vardą.

Hari-bhakti-vilasa (2.6) patvirtina būtinybę priimti iniciaciją:

adīkṣitasya vāmoru kṛtaṁ sarvaṁ nirarthakam
paśu-yonim avāpnoti dīkṣā-virahito janaḥ


"Jeigu žmogus nėra įšventintas bona fide dvasinio mokytojo, visa jo atsidavimo tarnystė neturi jokios vertės. Tas, kuris nėra tinkamai įšventintas, gali vėl nusileisti į gyvūliškas gyvybės formas"

Guru/mokinio santykių esmė - pilnai atsiduoti mokytojo pamokymams. Įšventinimo ceremonijos metu, mokinys formaliai pasižada amžinai paklusti dvasinio mokytojo nurodymams, o dvasinis mokytojas savo ruožtu sutinka parvesti tą mokinį atgal namo, atgal pas Dievą.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Copyright 2005-2012 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Birželio 14, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:  Būk iki galo sąžiningas
--atsiųsta iš Kanberos, Australija

   
   

Tie pamokymai, ateinantys iš Šrimad Bhagavatam, kurie yra pilni transcendentinių begalinio Aukščiausio Viešpaties vardo, šlovės, pavidalų, žaidimų ir t.t. aprašymų, pripildyti transcendentinių žodžių, skirtų sukelti revoliuciją nedorame suklaidintos visuomenės gyvenime. Tokie transcendentiniai pamokymai, nors ir netobulai užrašyti, yra klausomi, dainuojami ir priimamami apsivaliusių žmonių, kurie yra iki galo sąžiningi. Kadangi tas, kuris nėra iki galo sąžiningas, niekada nesupras ir nesuvoks šių išaukštintų tiesų, mes turime siekti tobulo atvirumo, kad būtume palaiminti transcendentiniu susivokimu.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kaip užbaigti savo ratus?
   

Aš kartoju 16 ratų Hare Krišna mantros ant japos karolių jau šešis mėnesius, taip pat seku reguliuojamaisiais principais. Taip pat gyvenu kartu su atsidavusiais penkias dienas per savaitę. Bet mano problema tame, kad grįžęs savaitgaliui namo, tampu tingus, o ypač rytais. Būtent dėl to kartais nesugebu užbaigti savo ratų ryte. Taip pat, jei pabundu per anksti ryte, mano protas užlieja mane daugybe kvailų minčių ir atsirandu giliai neišmanyme. Kaip įveikti šią problemą?

Prašau padėkite man.

A.M 

   
Atsakymas:  Jokių pusryčių kol nesukartoti ratai
    

Paprasčiausiai nusistatykite, kad nevalgysite pusryčių tol, kol nesukartosite 16 ratų. Tai garantuos, kad sukartosite ratus kaip įmanoma anksčiau ryte. Jei užliesite savo protą šventais vardais kiekvieną rytą, jūsų protas užlies jus Krišnos sąmone visai dienai.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Kovo 28, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:  Būk pasiruošęs viskam
--atsiųsta iš Helsinkio, Suomija

   
   

Lengviausias būdas būti visada pasiruošusiam bet kokiems sunkumams, tai visada tikėtis blogiausio. Neturėtume nusistatyti kas mums bus priimtina. Jeigu reikalausime, kad mūsų gyvenimo patirtis atitiktų tam tikrus parametrus, tai pasmerksime save neišvengiamam nusivylimui. Tiesa yra tokia, kad atitinkamai pagal savo praeities dorus ir nuodėmingus poelgius, kiekvienas iš mūsų yra priverstas patirti tam tikras geras ir blogas reakcijas. Kadangi dabar mes esame įkliuvę gimimo ir mirties rate, tai galime suprasti, jog praeituose gyvenimuose tikrai darėme nuodemes. Todėl neturėtume nustebti, kad periodiškai tenka patekti į nemalonias padėtis. Paslaptis yra tame, kad turime priimti jas pozityviai, matydami, kad jos skirtos mūsų apsivalymui nuo praeities nuodėmingų poelgių ir yra pagalba mums bandyme sugrįžti į namus - dvasinį dangų.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Ar Krišna nori mane užmušti ar apsaugoti?
   

Jūs anksčiau sakėte, kad jeigu Krišna nori tave nužudyti, tai niekas negalės tau padėti. Iš kitos pusės, jeigu Krišna nori apsaugoti, tai niekas negalės jums nieko padaryti. Tada ko Krišna nori man? Užmušti ar apsaugoti mane? Kalbant apie visa ko šaltinį, tai tiek mokslininkai tiek religijos atstovai turi savo nuomonę. Ir kas gali nuspręsti, kuris iš jų teisus?

Henris 

   
Atsakymas:  Bent iki šiol Jis saugo jus
    

Kadangi jūs vis dar gyvas, tai akivaizdu, kad iki šiol Krišna jus saugojo. Ir kai ateis laikas jums palikti savo kūną, ta mirtis bus Krišnos planas. Taigi tiek jūsų gyvenimas tiek mirtis yra Krišnos valioje. Atsidavęs pilnai pasitiki Viešpačiu, ir priima tiek savo gyvenimą tiek galiausiai mirtį kaip Viešpaties meilės planą. Todėl jis niekada nepatiria jokio nerimo tiek gyvendamas tiek mirdamas.

Dabar aš jums atsakinėju naudodamasis nešiojamuoju kompiuteriu. Jeigu man kiltų klausimų apie jo veikimą, kreipčiausi į kompaniją, kuri pagamino jį, nes gamintojai yra patikimiausias autoritetas šia tema. Panašiai, jeigu man kyla klausimai apie visa ko šaltinį, tai aš turiu kreiptis į Viešpatį Šri Krišną, nes jis yra visos realybės gamintojas. Viskas egzistuoja todėl, kad Krišna skleidžia tai iš Savo transcendentinio pavidalo.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Rugsėjo 20, 2011

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:   Paimk šį raktą ir atidaryk duris
Atsiųsta iš Timisoaros, Rumunija

   
   

Nėra priežasties toliau patirti kančias gimimo ir mirčių rate. Atsibusk jau dabar ir atgauk savo tikrąją, Dievo tarno, tapatybę. Bhakti arba atsidavimo mokslo dėka pakilk į tą neaprėpiamą dimensiją virš laiko ir erdvės kur gyvenimas amžinas, kupinas išminties ir begalinės palaimos. Neapgaudinėk savęs pasilikdamas iliuzijoje. Paimk šitą raktą ir atidaryk duris į išsivadavimą.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
    Paskaitų-Kelionių grafikas 2011
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kodėl protas grįžta prie kūniškos sampratos?
   

Kodėl protas grįžta prie kūniškos sampratos net po to, kai realizuoji tiesą?

Raghavendra 

   
Atsakymas:  Tu negauni aukštesnio skonio
    

Jeigu tavo protas grįžta prie kūniškų sampratų, tai reiškia, kad negauni aukštesnio skonio. Kitaip sakant, tavo tiesos suvokimas dar nesubrendęs. Kad gautum aukštesnį skonį, subręstum savo realizacijoje, pirmiausiai turi turėti tikėjimą į savęs pažinimo procesą - Krišnos sąmonę. Tada turi bendrauti su tyrais atsidavusiais ir priimti įšventinimą iš bona fide dvasinio mokytojo. Tokiu būdu, atsikratęs blogų įpročių ir įsitvirtinės Krišnos sąmonėje, tu patirsi labai saldų skonį, kuris pilnai išvaduos tave iš kūniškos sampratos ir potraukių.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Copyright 2005-2011 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Kovo 22, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:  Reikalingas pakantumas
--atsiųsta iš Šri Vrindavan Dhamos, Indija

   
   

Pati svarbiausia sąvybė, kurią reikia išsiugdyti norint pasiekti sėkmę Krišnos bhakti kelyje, yra pakantumas. Šiame materialiame pasaulyje yra daugybė trukdžių, sekančių vienas paskui kitą. Jeigu mes leisime, kad šios negandos sutrikdytų mūsų protą, negalėsime jo ramiai panardinti į švento vardo kartojimą. Todėl turime aktyviai kultivuoti pakantumo sąvybę, paremtą supratimu, kad net ir žolelės galiukas nesujuda be Viešpaties leidimo. Tai reiškia, kad bet kuri patirtis, kurią mes gauname, yra galiausiai Viešpaties suplanavimas, skirtas padėti mums išsilaisvinti iš gimimų ir mirčių ciklo ir grįžti atgal namo, atgal pas Dievą. Taigi kodėl turėtume sutrikti dėl kažko, kai galime išmokti būti dėkingais už tai, ir pilnai džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka?

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kaip galiu jums pasitarnauti?
   

Siūlau pagarbius nusilenkimus jūsų lotosinėms pėdoms. Aš skaitau jūsų emailus, kuriuose kalbama apie depresiją. Nors aš kentėjau nuo nerimo ir depresijos, pradėjęs praktikuoti Krišnos sąmonę, jaučiuosi ramesnis ir giedresnis. Skleisdamas Krišnos sąmonę, jūs atliekate didžiai naudingą socialinę veiklą. Jūs apdovanojote mane begaline malone padarydamas mane sąmoningu apie Krišna. Kaip galėčiau jums pasitarnauti?

Raghav 

   
Atsakymas:  Tapk tyru atsidavusiu ir padėk išgelbėti pasaulį
    

Gali man pasitarnauti tapdamas tyru Krišnos atsidavusiu ir paskirdamas visą savo gyvenimą padėti man padaryti visą pasaulį sąmoningu apie Krišną.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp