Tuesday, February 28, 2012

#042 Savaitės mintis Neleiskite Majai jus pagrobti -- Ar Prabhupada pilnai realizavo save? (Rugsėjo 13, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Rugsėjo 13, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:  Neleiskite Majai jus pagrobti
--atsiųsta iš Kopenhagos, Danija


Materiali gamta yra labai galinga. Kaip piratai užgrobia vertingus krovininius laivus ir prašo išpirkos iš savininkų, materiali energija visada ieško galimybės užgrobti mūsų sąmonę ir pavogti ją iš Krišnos. Todėl turime būti labai atsargūs. Būtent dėl to yra nurodyta, kad turime kartoti bent 16 ratų Hare Krišna mantros su karoliais kiekvieną dieną. Šis kartojimas, taip pat palaido lytinio gyvenimo, mėsos valgymo, svaiginimosi ir azartinių žaidimių vengimas, apgins mus nuo Majos išpoulių, leis saugiai perplaukti šį pavojingą materialaus pasaulio vandenyną ir pasiekti dvasinio pasaulio uostą.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Ar Prabhupada pilnai realizavo save?

Pr Svamis Prabhupada pilnai realizavo "save". Jei taip, ar jis pasakė kada ir kaip?
Rėjus(Ray)


 

Atsakymas:  Prabhupada niekada nepamiršo Krišnos

  
Dvasinis mokytojas visada išsivadavęs. Bet kurioje gyvenimo padėtyje jis nelaikytinas paprastu žmogumi. Ši dvasinio mokytojo padėtis pasiekiama trimis būdais. Vienas vadinamas sadhana siddha. Tai reiškia tas, kuris išsivadavo sekdamas reguliuojančiais atsidavimo tarnystės principais. Antras yra kripha siddha, tas kuris išsivadavo Krišnos arba Jo atsidavusio malonės dėka. Ir trečias yra nitya siddha, tas, kuris nuo pat pradžių savo gyvenimo nebuvo užmiršęs Krisnos. Tai yra 3 tobulomo požymiai. Šia tema Šrila Prabhupada yra pasakęs: "Per visą savo gyvenimą aš niekada neužsiėmiau palaidu lytiniu gyvenimu, svaiginimusi, mėsos valgymu ar azartiniais žaidimais. Šiame gyvenime aš neatsimenu tokio laiko, kada būčiau pamiršęs Krišną." Todėl iš šių žodžių galime suprasti, kad Šrila Prabhupada buvo nitya siddha - turėjo Krišnos sąmonę nuo pat gyvenimo pradžios.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

#141 Amžinas, palaimingas gyvenimas; Krišna yra viduje ar šalia dvasinės sielos?

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 06, 2011

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:   Amžinas, palaimingas gyvenimas
Atsiųsta iš Rygos, Latvija


Krišnos sąmonėje man labiausiai patinka tai, kad ji suteikia amžiną, palaimingą gyvenimą. Kai nereikia nerimauti dėl laiko faktoriaus, nes tavo laimė 100% dvasinė. Aš dabar su džiaugsmu šlovinu ir tarnauju Viešpačiui Šri Krišnai. Tai aš darysiu visą amžinybę, net ir suirus mano dabartiniam kūnui. Mano laimė nepriklauso nuo to, kokiame kūne esu dabar, taip pat ji nepriklauso nuo jokių kitų materialių aplinkybių.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.


Paskaitų-Kelionių grafikas 2012

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Krišna yra viduje ar šalia dvasinės sielos?

Ar Supersiela yra individualios sielos viduje ar Ji yra kartu su siela gyvos būtybės širdyje.

Ravišankar 

Atsakymas:  Ir ten ir ten

  
Šrilos Prabhupados knygose mes randame, kad Krišna glūdi tiek dvasinės sielos viduje tiek šalia jos. Nėra jokios kliūties abejoms šioms koncepcijoms būti teisingoms vienu metu, kadangi Krišna visa persmelkiantis. Jis taip pat glūdi kiekviename atome, o taip pat ir tarp kiekvieno atomo.

Sankaršan Das Adhikari

 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Copyright 2005-2012 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

Saturday, February 25, 2012

#041 Savaitės mintis Pragaras Krišnos sąmonėje -- Blogi dalykai atsitinka ir geriems žmonėms? (Rugsėjo 12, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Rugsėjo 12, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:  Pragaras Krišnos sąmonėje
--atsiųsta iš Kopenhagos, Danija


Kartais šiame pasaulyje mes turime iškęsti pragarą. Įvairiausi dalykai gali nesisekti. Yra be galo daug kančių, kurios gali mus užpulti. Galime kentėti nuo gniuždančios ligos. Galime tapti skurdžiais. Galime rimtai susižeisti automobilių avarijoje. Galime kentėti artimo žmogaus netektį ar net patys atsidurti mirties patale. Kaip mums reikėtų elgtis tokiose situacijose, kad mūsų neužvaldytų sielvartas ir iliuzija. Tai, kaip mes elgsimės tokiose situacijose, gali arba labai padėti mūsų Krišnos sąmonei arba rimtai sukliudyti. Esmė yra tokia, kad turime matyti viską kaip Krišnos planą, skirtą mums apvalyti. Turime priimti viską kiek įmanoma pozityviau. Tada neprarasime savo entuziasmo jokioje situacijoje. Būsime visada įsitvirtinę saldžioje, transcendentinėje Krišnos sąmonėje.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Blogi dalykai atsitinka ir geriems žmonėms?

Prašau priimkite mano nuolankius nusilenkimas. Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Mano klausimai yra tokie:

Kaip sukontroliuoti protą?

Kodėl blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms?

Pinki


 

Atsakymas:  Niekas nėra visiškai geras

  
Protas sukontroliuojamas automatiškai kiek įmanoma daugiau kartojant Hare Krišna mantra kiekvieną dieną, ypač ankstyvomis ryto valandomis.

Šiame materialiame pasaulyje niekas nėra visiškai geras. Kiekvienas turi tiek geros tiek blogos karmos mišinį, atsineštą iš praeities dorų ir nuodėmingų veiksmų. Todėl kai blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms, tai paprasčiausiai reiškia, kad jie susilaukia atpildo už praeities gyvenimuose ar šiame gyvenime padarytas nuodemes.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

Wednesday, February 22, 2012

#040 Savaitės mintis Vedų kultūros gaivinimas Rumunijoje -- Kaip tęsis mokinių seka? (Rugsėjo 07, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Rugsėjo 07, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:  Vedų kultūros gaivinimas Rumunijoje
--atsiųsta iš Timisoaros, Rumunija


Mes dabar kelioms dienoms esame Rumunijoje, kur bandome padėti vietos atsidavusiems atgaivinti joje Vedų kultūrą. Šios buvusios Romos imperijos kolonijos kalba labai panaši į lotynų kalbą, kuria buvo kalbama Romoje Romos imperijos laikais. Ir jei keliausime dar giliau į senovę, tai aptiksime, kad Romos imperija buvo įkurta vieno iš Maharadžos Jajačio, pasaulio imperatoriaus Parikšito Maharadžo anūko, sūnų. Galime matyti, kad romėnai garbindavo pusdievius pagal Vedinę sistemą, skirtą tiems, kurie yra materialiai prisirišę. Taigi, dabar mes naujai prijungiame šiuos stipriai nutolusius Vedų kultūros palikuonis su jų pirminėmis kultūros šaknimis. Tai iš tiesų labai įdomi ir įkvėpianti patirtis!

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Kaip tęsis mokinių seka?

Hare Krišna, Gurudeva,

Viešpats Krišna mokslo apie Dievą pirmiausiai mokė Brahmą. Brahma jį perdavė Naradai, ir todėl Narada yra antrasis mokinių sekoje. Šrila Prabhupada yra 31-asis. Gal galite pasakyti mums, koks buvo Šrilos Prabhupados nuosprendis dėl šios labai šventos guru sekos? Kaip ši seka gyvuoja dabar, kai Šrila Prabhupada sugrįžo į dvasinį dangų?

Aarti ir Deodat


 

Atsakymas:  Šrilos Prabhupados ištikimų mokinių dėka

  
Šrila Prabhupada pasakė mums, kad tie jo mokiniai, kurie griežtai seka juo, bus sekanti karta mokinių sekoje. Kitais žodžiais sakant, #32-ą posiziją kartu užima visi Šrilos Prabhupados mokiniai, kurie griežtai seka jo nurodymais. Tokie ištikimi mokiniai yra sekantys dvasiniai mokytojai mokinių sekoje ir tęsia bei plečia šlovingą Šrilos Prabhupados Brahma-Madhva-Gaudiya sampradajos šaką, skirtą visų puolusių, sąlygotų sielų šiame pasaulyje gelbėjimui.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

Tuesday, February 21, 2012

#140 Transcendentalus blogam orui; Krišna yra labai mažas ar labai didelis?

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 05, 2011

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:   Transcendentalus blogam orui
Atsiųsta iš Rygos, Latvija


Krišnos sąmonė tokia nuostabi, kad žmogus gali patirti ekstazę net niūrią ir lietingą dieną. Kadangi Krišnos sąmonė transcendentali šiam materialiam pasauliui, joje esantis žmogus mėgaujasi saldžiausia palaima visose aplinkybėse. Atvažiavus į Rygą, nei šaltis nei lietus neatšaldė mūsų dvasios. Mes iš tiesų laimingi galėdami pradėti kalbėtis ir klausytis apie nepaprastą Viešpaties Šri Krišnos šlovę, šį kartą su atsidavusiais Rygoje, Latvijoje.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.


Paskaitų-Kelionių grafikas 2012

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Krišna yra labai mažas ar labai didelis?

Mano brangus Gurudeva,

Prašau priimkite mano pagarbius nusilenkimus.
Visa šlovė Šrilai Prahupadai.


Krišna, glūdintis mūsų širdyse, yra mažesnis net už atmą, individualią sielą. Bet Krišna teigia, kad Jis mažesnis už mažiausią ir didesnis už didžiausią. Tad ar tai reiškia, kad Krišna gali būti arba labai mažas arba labai didelis?

Kousthub 

Atsakymas:  Tuo pat metu mažiausias ir didžiausias

  
Savo nesuvokiamos potencijos dėka, Krišna yra tuo pat metu mažesnis už mažiausią kaip Supersiela, glūdinti individualios sielos širdyje, ir didžiausias už didžiausią kaip pirminis visa ko šaltinis.

Sankaršan Das Adhikari

 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Copyright 2005-2012 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp