Friday, March 2, 2012

#043 Savaitės mintis Visiškai sąžiningas -- Ramybė nerimaujant dėl Krišnos? (Rugsėjo 14, 2009)

       
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Rugsėjo 14, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:  Visiškai sąžiningas
--atsiųsta iš Kopenhagos, Danija

   
   

Tos asmenybės, kurios yra visiškai sąžiningos, pripažins savo žinių apie viso pasaulio pradžios ir šaltinio trukumą. O tie žmonės, kurie yra pasiputę, ir didžiuojasi savo erudicija, savo mokslo laipsniais, ir savo titulais, nesivaržydami skelbs savo išgalvotas teorijas lyg jos būtų faktai. Spekuliatyvūs mąstytojai yra lyg mums gerai žinomas daktaras Varlė, kuris negalėjo suprasti, kad Atlanto vandenynas buvo daug, daug didesnis už jojo šulinį.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Ramybė nerimaujant dėl Krišnos?
   

Kai atlikinėjau savo Bhagavad-gitos užduotis, man iškilo abejonė. 5 skyriaus 12 posme, Viešpats skelbia: "Nuolatos atsidavusi siela pasiekia nesudrumsčiamą ramybę, kadangi visus savo veiklos vaisius aukoja Man". Šrila Gurudeva, bet atliekant tą veiklą, vistiek lieka nerimas, ar galutinis veiklos rezultatas patenkins Šri Guru ir Krišną. Aš taip pat skaitau Šrilos Prabhupados knygą mūsų sekmadieninėms paskaitoms. Šrila Prabhupada buvo nerimavo, kai išsiuntė savo mokinius įsigyti žemę Majapurui, kai Bombėjaus projektas buvo atidėliotas, kai knygų spausdinimas buvo atidėliojamas, ir t.t. Jis buvo laimingas ir jautė palengvėjimą kai rezultatai buvo pasiekti. Prieš patiriant ramybę, buvo nerimas dėl kito projekto, norint, kad jis gerai pavyktų dėl Krišnos. Šrila Gurudeva, kaip tada patiriama ramybė ir kaip pritaikyti šiuos nurodymus realiame gyvenime?Thara Rameš 

   
Atsakymas:  Nerimavimas dėl Krišnos yra tikra ramybė
    

Nerimavimas, kurį patiria atsidavęs, stengdamasis patenkinti Krišną, skiriasi nuo nerimo, kurį patiria materialistas, siekiantis juslinio pasitenkinimo. Kadangi atsidavęs nerimauja kaip patenkinti Krišną, jo nerimas sukelia transcendentinė palaima.

Sankaršan Das Adhikari
 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp