Tuesday, May 22, 2012

#142 Koks gyvenimo tikslas? Kaip atsikratyti negatyvvių minčių?

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 11, 2011

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:   Koks gyvenimo tikslas?
Atsiųsta iš Kauno, Lietuva


Koks gyvenimo tikslas? Kartais sakoma, kad gyvenimo tikslas yra klausti tokius klausimus. Noras atrasti gyvenimo prasmę rodo, kad gyvenimas iš tiesų turi tikslą. Priešingu atveju, iš kur kiltų noras jį atrasti? Kitaip sakant, norai neišplauia iš tuštumos. Jie sutampa su tuo, kas juos patenkina. Tad, kaip pilvo alkis nurodo į tai, kad egzistuoja maistas, alkis sužinoti gyvenimo tikslą nurodo, kad gyvenimas iš tiesų turi tikslą. mūsų pareiga klausti apie tą tikslą. Jeigu esame ryžtingi surasti atsakymą, būsime juo apdovanti. Suvoksime, kad turime atkurti harmoniją su pirminiu egzistencijos šaliniu.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.


Paskaitų-Kelionių grafikas 2012

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Kaip atsikratyti negatyvvių minčių?

Brangus Gurudeva,

Prašau priimkite mano pagarbius nusilenkimus.
Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Tobulėjant Krišnos sąmonėje mano prote iškyla daug negatyvių minčių. Tad kaip galiu jas įveikti?

Kousthub 

Atsakymas:  Pripildyk savo protą Krišna

  
Jeigu pripildysi savo protą pozityviomis mintimis apie nuostabias Krišnos sąvybes, žaidimus, pamokymus, vardus ir pavidalus, neliks vietos purvui, negatyvioms mintims. Ir jei blogos mintys kada bandys sugrįžti į tavo proto viešbūtį, prieš akis pamatys ženklą "laisvų vietų nėra", ir turės ieškotis vietos kitur.

Sankaršan Das Adhikari

 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Copyright 2005-2012 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

#045 Savaitės mintis Didinant nektaro vandenyną -- Dvasiniai tyrinėjimai. (Spalio 03, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 03, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:  Didinant nektaro vandenyną
--atsiųsta iš Kauno, Lietuva


Materialiame gyvenime, kuo daugiau atiduodame kažko, tuo mažiau lieka mums. Bet Krišnos sąmonėje viskas veikia visiškai atvirkščiai. Kuo daugiau kažko atiduodame, tuo daugiau gauname. Kitais žodžiais tariant, kuo daugiau mes dalinamės Krišnos sąmonės nektaru, tuo labiau patys jį ragaujame. Todėl tie, kurie godžiai trokšta ragauti šį beribį nektarą, pilnai paskiria savo gyvenimus dalindami jį kitiems. Mūsų dvasinis mokytojas, Jo Dieviškoji Malonė A.C. Bhaktivedanta Swamis Prabhupada, palaimino mus šiuo saldžiausio nektaro vandenynu. Taigi jei dabar mes pilnai pasinersime į šio nektaro dalinimąsi su ištroškusiomis Kali amžiaus aukomis, tas nektaro vandenynas plėsis ir plėsis be sustojimo, užtvindydamas visą visatą.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Dvasiniai tyrinėjimai

Aš noriu atlikti dvasingumo tyrinėjimus. Kokius žingsnius turėčiau žengti?

Dr. Tiwary 

Atsakymas:  Galutinis mokslinis eksperimentas

  
Kruopščiai skaitykite Bhagavad-gitą Kokia Ji Yra ir moksliškai eksperimentuokite su ja, kruopščiai sekdamas jos pamokymais, ir padarydamas savo sąmone eksperimento objektu. Tada po nuodugnaus eksperimento ir stebėjimų, galėsite padaryti savo mokslines išvadas apie nuostabų Krišnos sąmonės procesą.

Esminiai punktai jūsų eksperimentui yra tokie: turėtumėte kartoti bent 16 ratų Hare Krišna mantros kiekvieną dieną be pertraukų, ir tuo tarpu išlaikyti švarią savo sąmonės kolbelę griežtai vengdamas palaido sekso, mėsos valgymo, svaiginimosi, ir azartinių žaidimų. Taip pat turėtumėte laikytis dietos: valgyti tik Krišnos prasadą (vegetarinį maistą, paaukotą Viešpačiui Krišnai su meile ir atsidavimu). Galiu jus užtikrinti, kad jeigu griežtai atliksite šį eksperimentą bent 6 mėnesius, gausite daug kilnių mokslinių realizacijų. Taigi linkiu jums visa ko geriausio ir skatinu visa širdimi atlikti šį eksperimentą.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

#046 Savaitės mintis Kaip išgelbėti pasaulį -- Dvasiniai tyrinėjimai. (Spalio 07, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 07, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:  Kaip išgelbėti pasaulį
--atsiųsta iš Kauno, Lietuva


Sunkios užduotys įvykdomos padalinant jas į seriją mažų žingsnių. Ir jei žmogus tada kruopščiai eina žingsnis po žingsnio, galiausiai pasiekia tikslą - įvykdo užduotį. Taigi kaip mes išgelbėsime pasaulio populiaciją iš jos įsipainiojimo gimimo ir mirties rate? Tuo pačiu žingsnis po žingsnio metodu, apmokydami nuostabaus Krišnos sąmonės mokslo po vieną žmogų vienu metu, pradėdami nuo savęs. Šiuo atveju, mūsų šansai pasiekti sėkmę yra 100%, nes visas pasaulis jau yra išgelbėtas pačio Viešpaties Čaitanjos. Tiktai laikas skiria mus nuo šio neapsakomo stebuklo apsireiškimo.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Atminti Krišną darbe ir studijose

Siūlau jums savo nuolankius nusilenkimus. Krišnos sąmonė reiškia visada prisiminti Krišną ir nei akimirkai Jo neužmiršti. Kai aš dirbu darbe arba studijuoju ruošdamasis egzaminams, ir mano protas pasineria į šias veiklas, kaip tokiu metu man prisimint Krišną?

Viešpaties Krišnos atsidavęs,
Dhavalas (Dhaval) 

Atsakymas:  Pilnai prisiderinkime prie tarnystės

  
Jei mano darbas ar studijos yra pilnai suderintos su tarnyste Krišnai, tada dirbdamas ar studijuodamas prisiminsiu Jį naturaliai. Bet jeigu mano darbas ar mokslai yra nudažyti juslinių pasitenkinimų motyvo, tada naturaliai bus sunku prisiminti Krišna užsiimant ta veikla. Todėl paslaptis glūdi tame, kad reikia atsisakyti visų troškimų jusliškai tenkintis ir pasiūlyti visą savo veiklą 100% tarnystei Krišnai. Tokiu būdu mes lengvai ir naturaliai prisiminsime Krišną visą laiką, lygiai kaip Arjuna, kuris buvo pilnoje Krišnos sąmonėje net ir įtempto mūšio įkarštyje.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

#143 Daugiau tenkinimosi, mažiau pasitenkinimo; Kaip sekti Vedomis?

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 13, 2011

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:   Daugiau tenkinimosi, mažiau pasitenkinimo
Atsiųsta iš Kauno, Lietuva


Kuo labiau tenkiname savo materialias jusles, tuo mažiau buname patenkinti patys. Šis reiškinys kiekvienam mąstančiam žmogui aiškiai parodo, kad mūsų laimė nėra pagrįsta jusliniu pasitenkinimu. Kokia prasmė investuoti savo energiją ten, kur kuo daugiau įdedi, tuo mažiau gauni. Protingiau būtų ivestuoti ten, iš kur gausime nuolat didėjantį pelną. Tai galima padaryti siūlant meilės tarnystę Aukščiausiąjam Dievo Asmeniui, Viešpačiui Šri Krišnai.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.


Paskaitų-Kelionių grafikas 2012

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
Like #143 Daugiau tenkinimosi, mažiau pasitenkinimo; Kaip sekti Vedomis? on Facebook    Send #143 Daugiau tenkinimosi, mažiau pasitenkinimo; Kaip sekti Vedomis? to friends on Facebook

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Kaip sekti Vedomis?

Brangus Gurudeva, Namaste. Kokia veikla mums užsiimti, kad mūsų darbai pilnai atitiktų esminius Vedų pamokymus?

Džanardan Mali 

Atsakymas:  Atsiduok Krišnai

  
Norint tobulai sekti Vedų pamokymais, užtenka pilnai atsiduoti Viešpačiui Šri Krišnai. Galutinis visų Vedų tikslas yra pažinti Krišną ir atsiduoti Jam. Todėl tas, kuris atsiduoda Krišnai, jau tapo tobulu Vedų pasekėju.

Sankaršan Das Adhikari

 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Copyright 2005-2012 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp

#047 Savaitės mintis Kiekvienas yra tyras atsidavęs -- Kas yra Sadhana Siddha? (Spalio 11, 2009)‏

       
                                                           
Originaliai parašyta Spalio 11, 2009

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.

"Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries

Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją

Šiandienos mintis:   Kiekvienas yra tyras atsidavęs
--atsiųsta iš Kauno, Lietuva


Kiekviena gyva butybė visoje kūrinijoje yra tyras Viešpaties Krišnos atsidavęs. Tie, kurie niekada to neužmiršta, amžinai gyvena dvasiniame danguje ir yra vadinami nitya-siddhomis, amžinai išsivadavusiomis sielomis. Tie, kurie tai užmiršta, krenta į materialų pasaulį kur bergždžiai bando mėgautis gyvenimu, nepaskirtu atsidavimui Dievui. Kai jie nusivilia savo kančiomis ir pasinaudoja guru ir Krišnos malone, tada sugrįžta į savo ankstesnį atsidavimo gyvenimą, ir grįžta į savo pirminę padėtį dvasiniame danguje. Kad kiekvienas konstituciškai yra Krišnos atsidavęs patvritinta Šri Čaitanya Čaritamritoje:

"Tyra meilė Krišnai amžinai glūdi gyvų esybių širdyse. Tai nėra kažkas, ką reikia gauti iš kokio nors išorinio šaltinio. Kai širdis apsivalo klausantis ir kartojant, ši meilė natūraliai pabunda." --CC Madhya 22.107

Tagi, tegul visos sąlygotos sielos visose materialiose visatose atgaivina savo pirminę tyrą Krišnos sąmonę.

Sankaršan Das Adhikari

 


Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.
Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course

Turite klausimų arba reikia patarimo?

Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com

Atsakymai pagal Vedų versiją:

Klausimas: Kas yra Sadhana Siddha?

Hare Krišna, Guru Maharadža,

Dandavat pranama.

Čaitanya Čaritamritoje, Adi Liloje, 8-ame skyriuje, aš perskaičiau apie trijų tipų tobulumą: nitya siddha, kripa siddha, ir sadhana siddha. Aš būsiu labai dėkingas, jei padėsite man suprasti šiuos tris tobulumus. Parašysiu, kaip aš suprantu perskaitęs apie juos:

Nitya siddha yra kai apsireiškia vaišnavai ar guru, tokie kaip Šrila Prabhupada ir kiti ačarijos mūsų sampradajoje. Jie yra nitya siddhos.

Kripa siddha yra tai, ko moko siekti mus. Tai yra Patenkinti savo dvasini mokytoją tarnaujant jam, pritraukti jo malonę ir tada tapti tobulu.

Sadhana siddha,........ Aš maniau, kad tai yra tobulumo pasiekimas savo pačio pastangų dėka. Nežinau koks galėtu būti to pavyzdys. Bet tada jūsų "Dienos mintyje", pavadintoje "Priimkite tyro atsidavusio prieglobstį", jūs paminėjote, kad savo jėgomis negalime suvokti savęs. Aš susimaišiau perskaitęs tai. Prašau apšvieskite mane. Taip pat, pasakykite ar teisingai supratau pirmus du tobulumus teisingai.

VKT(Dhaval) 

Atsakymas:  Sadhana, ištobulinta Guru malonės dėka

  
Nitya-siddha supratai teisingai. Dabar prašau pabandyk tinkamai suprasti sadhana-siddha ir kripa-siddha.

Sadhana-siddha - tai atsidavęs, kuris pasiekė tobulumą atlikdamas atsidavimo tarnystės praktiką. Pagal šventraščius ir Vedų autoritetus, žmogui būtina tyro atsidavusio dvasinio mokytojo malonė, tam, kad jis pažengtų sadhana bhakti kelyje. Nėra taip, kad žmogus gali ištobulėti sadhana-bhakti kelyje be dvasinio mokytojo malonės. Taigi sadhana-siddha nereiškia, kad joje nėra malonės. Tai reiškia, kad joje yra sadhanos ir kripos mišinys. Pavyzdžiui, jūs atliekate sadhana bhakti ir savo emaile meldžiate malonės. Tai tinkamas būdas pasiekti sadhana-siddha. Mes meldžiam ir meldžiam dvasinio mokytojo malonės, kad pasiektume tobulumą sadhana praktikos dėka.

Kripa-siddha tai tas, kuris pasiekia tobulumą vien tik malonės dėka, visai neužsiimdamas atsidavimo tarnystės praktika. Jis neseka jokiomis regulomis ar taisyklėmis, bet paprasčiausiai tyros malonės dėka išsivaduoja. Tai panašu į žmogų, kuris gauna diplomą net nėjęs į universitetą. Pavyzdys yra duodamas Nrsimha Puranoje. Vieną musulmoną nužudė laukinis šernas, perdurdamas jį savo iltimis. Kai jį žudė, jis šaukė, "harama, harama". Harama yra Urdu žodis, kuris reiškia: pasmerktas. Šis musulmonas nevalgė kiaulės mėsos, nes jie laiko ją pasmerkta. Bet nepaisant to, kad buvo nuodėmingas, jis gavo naudos sukartojęs "he rama"--"O mano Viešpatie Ramačandra" ir tapo pilnai išvaduotas iš gimimo ir mirties ciklo. Tai kripa-siddha.

Sankaršan Das Adhikari
 

Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com

Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com

Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store


Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp