Wednesday, November 30, 2011

#128 Gelbėjantis iš pragariško košmaro; Meditacijos apibūdinimas

       
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Rugsėjo 06, 2011

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:   Gelbėjantis iš pragariško košmaro
Atsiųsta iš Sofijos, Bulgarija

   
   

Nepaisant trumpalaikių malonumų, šis materialus pasaulis yra pragariškas košmaras. Mes norime gyventi amžinai, tačiau nepaisant to, esame įtraukiami į negailestino laiko ratą. Norime išlikti jaunais ir energingais, tačiau esame priversti pasenti ir tapti invalidais. Norime visada išlikti sveikais, bet vėl ir vėl susergame. Gera naujiena yra ta, kad ši košmariška padėtis nėra galutinė. Tai tik iškreipta realybės versija. Norint išsilaisvinti iš šio pragariško košmaro, panašiai kaip vikšrui iš kokono, kad tapti drugeliu, tereikia pabusti ir suvokti savo amžiną tapatybę - kad aš tyra dvasinė siela, amžinas Viešpaties Šri Krišnos tarnas. Tai galima padaryti kiekvieną dieną su meile kartojant Hare Krišna mahamantrą.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
    Paskaitų-Kelionių grafikas 2011
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Meditacijos apibūdinimas
   

Hare Krišna, Gurudeva,

Koks yra konkretus meditacijos apibūdinimas ir prasmė? Ar tai koncentracija?

Aluru 

   
Atsakymas:  Visada mąstyti apie Krišną
    

Meditacija skiriasi nuo koncentracijos. Galima nukreipti savo protą į bet ką - tai bus koncentracija. Tačiau tik kai savo protą sukoncentruoji į Dievą - tai vadinama meditacija. Visada galvok apie Krišną. Tai tikroji meditacija.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Copyright 2005-2011 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Gegužės 05, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:Giliau ir giliau į ekstazę
atsiųsta iš Bhaktivedanta Ashramo, Ostinas, Teksasas JAV

   
   

Krišnos sąmonę nėra statiška. Ji nuolat didėjančiai ekstatiška. Pasinerdamas mintimis i Viešpatį, atsidavęs panyra vis giliau ir giliau į atsidavimo ekstazę. Krišnos atminimas yra nuolat didėjančiai nektariškas, nes Jis absoliutus. Absoliutus reiškia, kad nėra skirtumo tarp Jo atminimo ir Jo asmeninio buvimo. Taip, kaip meilės sąntykiai su draugu tampa vis gilesni, saldesni, ir turtingesni dėl besitęsiančių meilės mainų, laikui einant atsidavusio panirimas į Krišną, tai yra jo Krišnos sąmonė, tampa gilesnė, saldesnė, ir turtingesnė.


Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Svarbiausia Krišnos sąmonėje?
   

Kas yra svarbiausia tarnystėje Krišnai: užimti jusles, protą ar intelektą?

Indu Pati 

   
Atsakymas:  Intelektas
    

Intelektą. Intelektas reiškia suprasti, kodėl reikia užimti savo protą ir jusles tarnyste Krišnai. Jei nežinosite kodėl, tada po kurio laiko tarnystės Krišnai, vėl pradėsite tarnauti Mayai.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Gegužė 03, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:Tiesiog pasakykite "ne!"
atsiųsta iš Bhaktivedanta Ashramo, Ostinas, Teksasas JAV

   
   

Kai mūsų juslės klykia melsdamos pasitenkinimo, mes paprasčiausiai turėtume pasakyti "ne!" Jei mes taip paprastai žiūrėsime į juslių kontrolę, pamatysime kaip lengva yra tapti gosvamiais, juslių valdovais. Bet jei pradėsime manyti, kad galbūt vertėtų daryti kompromisą su juslėmis, duodant joms daugiau pasitenkinimo negu būtina, tada mes statysime savo karališką kelią į pragarą.

Nes jei duosime Mayai viena colį, ji paims visą mylią, todėl visada geriau būti per daug atsargiam negu per daug palaidam. Nors tam tikras juslių pasitenkinimas yra būtinas, kad palaikyti kūną sveikoje būsenoje, norint tarnauti Krishnai, bet perkirsti tą liniją ir tenkinti jusles per daug, yra savižudiška. Jei taip padarysime, tada garantuotai susirgsime tiek materialiai tiek dvasiškai.

Kai praktikuojame atsidavimo tarnystę rimtai, tada nesunku sukontroliuoti jusles, nes Krishnos sąmonėje mes jaučiame džiaugsmą užimdami savo jusles tarnyste Viešpačiui. Mes ragaujame skanų Krishna prasadą. Mums suteikta privilegija puotauti, matant nepaprastai gražų dievišką Viešpaties pavidalą. Mes palaiminti galimybe panerti savo ausis ir širdis į nektarišką Hare Krishna kirtano vandenyną. Mes stimuliuojame savo intelektą studijuodami tauriausią Bhagavad-gitos ir Šrimad-Bhagavatam filosofiją. Tokiais ir daugybe kitų būdų mes pilnai pasitenkinam gyvenimu, pagrįstu tarnyste Krishnai. Ir mums nereikės sakyti "ne!" Mayai, nes ji daugiau nebeateis belsdama į mūsų duris, pilnai suprasdama, kad ras tinkamesnį klientą savo prekėms kitur.Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas:  kodėl mane traukia jogos principai?
   

Kodėl mane traukia kai kurie astanga-yogos principai, tokie kaip griežtas vienuoliškas gyvenimo būdas (be vedybų), saucam (tyrumas), tapah (askezė), satyam (teisingumas), tylumas, ahimsa (neprievarta), ir santosa (pasitenkinimas)? Ar tokie potraukiai palankūs Krišnos sąmonės praktikai ar ne?

Your humble servant,

Yechen Zhang 

   
Atsakymas:  Transcendentalistas savo praeitame gyvenime
    

Priežastis, dėl ko tave traukia šitie jogos principai yra ta, kad buvai siekiantis tobulumo transcendentalistas savo praeitame gyvenime, kuriam nepavyko užbaigti savęs pažinimo kelio iki galo. Dabar tu pradedi nuo ten, kur baigei.

Visi dalykai, kuriuos suminėjai, yra palankūs Krišnos sąmonei. Tačiau taip pat reikėtų pažymėti, kad vaišnavui tyla - tai kalbos tik apie Krišna. Tai yra tylėjimo tobulumas. Tie, kurie praktikuoja tylėjimą nieko nekalbėdami, galiausiai vistiek kažką pradeda kalbėti. Ir kadangi jie ne Krišnos sąmonėje, kad ir ką jie bepasakytų, tai bus nesąmonė.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Rugsėjo 03, 2011

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:   Išgyvenant audras
Atsiųsta iš Sofijos, Bulgarija

   
   

Yra daugybė audrų, kurias turime iškęsti keldamiesi per materialaus pasaulio okeaną atgal į dvasinį dangų. Tad jeigu norime sėkmingai perskrosti šį pavojingą vandenyną, privalome išlikti ryžtingais savo laivų kapitonais visomis aplinkybėmis. Kad nenukrypti nuo teisingo kurso, turime visada prisiminti Krišną. Lengviausias būdas tai padaryti - tai kuo daugiau kartoti Hare Krišna mahamntra, bent 1728 kartus per dieną. 16 japa malos ratų atstoja 1728 mahamantros sukartojimus. Kodėl būtent toks skaičius? Nes toks kiekis pilnai pakrauna mūsų dvasines baterijas visai Krišnos sąmonės dienai. Įdomu pastebėti, kad pats dorybingiausias amžius, Satya juga, trunka 1728000 metus.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka sponsoriams, kurie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
    Paskaitų-Kelionių grafikas 2011
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba rašykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@gmail.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Kodėl 8400000 gyvybės rūšių?
   

Kodėl Dievas sukūrė 8400000 skirtingų gyvybės rūšių?

Jagdish 

   
Atsakymas:  8400000 skirtingų būdų mėgautis
    

Dievas sukūrė 8400000 skirtingų gyvybės rūšių kad išpildytų sąlygotų sielų troškimą mėgautis materialiu pasauliu. Užburta iliuzijos, gyvoji būtybė bando tam tikru būdu mėgautis, tačiau nepasitenkina. Tada bando mėgautis kitaip, tačiau ir vėl nepatiria pasitenkinimo. Kadangi siela taip stipriai trokšta mėgautis materiali pasauliu, Krišna suteikia jai 8400000 skirtingų būdų tai padaryti. Bet kai gyva būtybė susipranta, kad šis materialus pasaulis yra vien tik kančių vieta, nesvarbu kokią padėtį jame beužimtų, ji pradeda klausti kodėl kenčia ir trokšta suvokti Absoliučią Tiesą.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Copyright 2005-2011 by Ultimate Self Realization.Com. Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp
     
 
                                                           
   
     
   

Originaliai parašyta Gegužė 02, 2009

   

Mūsų tikslas yra padėti kiekvienam pažadinti savo pirminę Krišnos sąmonę, kuri yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Toks globalinis pabudimas vienu ypu išspręs visas pasaulio bendruomenės problemas, sukeldamas naują beprescendentinės taikos ir klestėjimo erą visiems.
 

(Pavaizduoti dešinėje yra Šri Šri Radha ir Krišna Savo amžinuose, be galo saldžiuose žaidimuose Goloka Vrindavanoje.)

   
   

  Paskirta su meile jums, mūsų brangūs skaitytojai, ir ISKCON'o Įkūrėjui-Ačarjai:
Jo Dieviškąjai Malonei A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupadai.
   
    "Dienos mintis" yra kasdieninė įkvėpianti Galutinio Savęs Pažinimo Kurso(TM) žinutė, skleidžiama kasdien tūkstančiams mūsų prenumeratorių daugiau nei šimtame valstybių visame pasaulyje: http://www.backtohome.com/countries
   
    Audio ir Video kolekcija--
Nuoroda į Audio Video Kolekciją
Nuoroda į nuotraukų kolekciją
   
   

Šiandienos mintis:Viešpaties malonės laukimas
atsiųsta iš Bhaktivedanta Ashramo, Ostinas, Teksasas JAV

   
   

Viešpats Krishna lieja begalinę malonę kiekvienai gyvai esybei visoje kūrinijoje kiekviena akimirką. Tie, kurie tai supranta, įvertina, ir atsako į Jo malonę, vadinami Jo atsidavusiais. Likusieji vadinami neatsidavusiais. Būti atsidavusiu yra pati palankiausia padėtis, kurioje galima būti, nes būdamas atsidavusiu, žmogus gali pilnai pasinaudoti šiais begaliniais Viešpaties palaiminimais.

Yra lengva jausti Viešpaties malonę, kai gyvenimas sekasi gerai. Bet nėra taip lengva matyti sunkumus, o ypač nepakeliamus, kaip Jo palaiminimus. Bet tie, kurie sugeba viską, įskaitant sunkumus, priimti ir patirti kaip Viešpaties malonę yra praktiškai jau išsivadavę iš materialaus gyvenimo kančių. Tai paaiškinta Šrimad Bhagavatam:

tat te 'nukampām su-samīksamāno bhunjāna evātma-krtam vipākam hrd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

--Srimad Bhagavatam 10.14.8

"Mano brangus Viešpatie, bet kuris žmogus, kuris be paliovos laukia Tavo bepriežastinės malonės, tuo pat metu kantriai kentėdamas savo praeities blogų darbų pasekmes, ir siūlo Tau pagarbius nusilenkimus iš savo šrdies gelmių, yra tikrai vertas išsivaduoti, nes tai tapo jo teisėta nuosavybe."

Visas kančias, kurios juos užgriūva, atsidavę priima kaip Viešpaties ypatinga malonę, skirtą išlaisvinti juos iš praeities blogų darbų pasekmių. Tokiu būdu jie gali jaustis visada laimingi, net ir vidury nepakeliamų salygų.Sankaršan Das Adhikari

 

   
   

Mūsų širdinga padėka savo sponsoriams. Jie padeda sėkmingai vykdyti mūsų misiją.
 
 

Dabar ir jūs galite atlikti nuostabiausią tarnystę kenčiančiai žmonijai ir pritraukti visų palankiausius Viešpaties Šri Krišnos palaiminimus tiek sau tiek savo šeimai prisidėdami prie mūsų misijos.

 
 
   
 

 

 
   
     
 

Jei pažįstate ką nors, kam galėtų padėti mūsų e-kursas, nesivaržydami pakvieskite juos užsiregistruoti tinklapyje: http://eepurl.com/bZOC

  Ar norėtumėte gauti "Dienos mintį" RSS? Įdėkite šį URL į savo RSS skaitovą:
http://www.aweber.com/z/rss/?usr_course
 
 
   
    Turite klausimų arba reikia patarimo?
   
    Visi klausimai laukiami. Nesivaržydami skambinkite arba raðykite mums.
Kontaktai:
Telefonas: 1-512-835-2121
Email: sda.lietuva@BackToHome.com
 
   

Atsakymai pagal Vedų versiją:


    Klausimas: Ar jūs skelbiatės esąs Dievas?
   

1. Kai aš jūsų paklausiau ar tai yra tiesa, kad guru nesiskiria nuo pačio Dievo, jūsų atsakymas buvo - taip, ir kad tai patvirtinta visuose apreikštuose šventraščiuose.

2. Ar jūs paskirtas būti guru? Geriausias gali ir nebūti pakankamai geras. Ir kas būtų jei jūs pultumėte, kas įvyktų tada?

3. Ar jūs neturite materialių troškimų?

Ačiu,

Jūsų skaitovas 

   
Atsakymas:  Dvasinis mokytojas nėra Dievas. Jis Dievo atstovas.
    

Kai šventraščiai sako, kad dvasinis mokytojas nesiskiria nuo Dievo, tai nereiškia, kad jis yra Dievas. Lygiai kaip policininkas yra paprastas pilietis kaip jūs ir aš, bet privalo būti gerbiamas tiek pat, kiek valdžia kai jis atlieka savo pareigą; kadangi dvasinis mokytojas atlieka Dievo atstovo pareigą, mes gerbiame jį taip pat, kaip ir patį Dievą.

Kadangi dvasiniai mokytojai nėra paskiriami, mano dvasinis mokytojas, Srila Prabhupada, nepaskyrė nei vieno iš savo mokinių būti dvasiniais mokytojais. Jis paprasčiausiai davė nurodymą, kad visi mes, kurie griežtai sekame jo nurodymais turėtume tapti dvasiniais mokytojais. Taigi nėra taip, kad kažkas yra išrenkamas tapti dvasiniu mokytoju. Mokiniui yra nurodoma tapti dvasiniu mokytoju griežtai sekant ankstesnius ačaryas. Ir visi tie mokiniai, kurie griežtai seka, yra automatiškai dvasiniai mokytojai. Tie, kurie griežtai seka, nepuola. Puola tik tie mokiniai, kurie netvirti savo praktikoje.

Aš daviau įžadą savo išventinimo metu 1971 metais niekada nenuklysti nuo savo dvasinio mokytojo nurodymų. Aš griežtai laikausi šio įžado jau 38 metus. Mano vienintelis troškimas yra griežtai sekti jo nurodymus visą amžinybę tiek materialiame tiek dvasiniame pasauliuose. Toks noras yra dvasinis. Tai nėra materialus noras.

Sankaršan Das Adhikari

 

   
    Daugiau informacijos studijoms galite rasti (English): http://www.ultimateselfrealization.com
   
    Pilnas praeities pamokų ir dienos minčių archyvas pasiekiamas čia(English):
http://www.sda-archives.com
   
    Gaukite didžiausios pasaulyje savęs pažinimo knygos, Bhagavad-Gitos tokia, kokia ji yra, kopiją čia (English): http://www.ultimateselfrealization.com/store
   
   
    Autorystës teisës 2005-2009 by UltimateSelfRealization.Com Šios medžiagos platinimas yra skatinamas. Paprasčiausiai mes prašome patvirtinti iš kur ji ateina naudojant šią nuorodą į mūsų užsiregistravimo tinklapį: http://www.backtohome.com Galutinis Savęs Pažinimo Kursas (tm) Pašto dėžutė 143073 Ostinas, Teksasas 78714-3072 Jungtinės Amerikos Valstijos Remove me from this list Email Marketing Powered by MailChimp